Pijani rodzice opiekowali się niemowlakiem

SONY DSC

Zarówno 38-letnia matka jak i 25-letni ojciec siedmiomiesięcznego dziecka byli nietrzeźwi. Na szczęście nawiązano kontakt z babcią niemowlaka, która zaopiekowała się maluchem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawa trafi pod ocenę Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Opocznie. Odpowiednio wykonywana władza rodzicielska ma przede wszystko  być wykonywana w oparciu o jedną, ale jakże  istotną zasadę-dobro dziecka. W sytuacji nietrzeźwego opiekuna dziecka , można mieć uzasadnione przypuszczenie, że taki dorosły działa niezgodnie z prawem.

Granicę uznania, że dziecko jest w niebezpieczeństwie, ocenia właściwy miejscowo sąd rodzinny i nieletnich, do którego obligatoryjnie trafiają takie sprawy. Sąd ocenia każdy przypadek indywidualnie biorąc pod uwagę  wiele czynników. Warto pamiętać, że opieka nad dzieckiem unormowana jest w przepisach zarówno kodeksu wykroczeń jak i kodeksu karnego.

Artykuł 106. kodeksu wykroczeń stanowi, że jeśli opiekun dziecka w wieku do siedmiu lat doprowadzi do przebywania dziecka w okolicznościach, które są niebezpieczne dla zdrowia, podlega karze grzywny lub karze nagany. Natomiast  kodeks karny mówi, że kto naraża osobę, nad którą ciąży obowiązek opieki, na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.