PILNE! Rząd wprowadza pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP od 5 grudnia 2021!

Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenie nr 322, wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP, obowiązujące od dnia 5 grudnia 2021 roku od godz. 23.59 do dnia 10 grudnia 2021 roku do godz. 23.59 na całym  terytorium Polski. 
Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny i jest związane z organizacją Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021 (the UN Internet Governance Forum), który odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Stopień alarmowy ALFA-CRP jest pierwszym w czterostopniowej skali (gdy istnieje potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych). W związku z tym:
– administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
– instytucje publiczne m.in. monitorują i weryfikują, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.