Czy większa ilość kamer zwiększy bezpieczeństwo w Łodzi?

W ramach rozbudowy monitoringu miejskiego pojawi się 18 nowych punktów kamerowych na łódzkich ulicach. Zostaną one zainstalowane w pasażu Abramowskiego, na Kozinach, w parku Podolskim i na osiedlu imienia Montwiłła-Mireckiego. Projekt realizowany jest ze środków budżetu obywatelskiego. 

W skład 18 punktów kamerowych wchodzić będą: 18 kamer obrotowych, 18 kamer stałopozycyjnych, 11 kamer o szerokości wizji 360 stopni, 2 punkty SOS i 4 głośniki do rozgłaszania komunikatów. W ramach tej inwestycji 10 punktów kamerowych z 2 głośnikami i punktami SOS zainstalowanych zostanie w pasażu Abramowskiego, 4 punkty z 2 głośnikami w parku Podolskim, po 2 punkty na terenie osiedli Montwiłła-Mireckiego i Kozinach. Łączna wartość zadań to kwota 1 559 356,53 złotych.

Po zakończeniu i odbiorach inwestycji system monitoringu w całej Łodzi składać się będzie z 705 kamer w 252 lokalizacjach oraz 6 głośników tubowych i 6 urządzeń SOS.

W wypadku niepokojących sytuacji łodzianie mogą szybko zgłosić się do operatora monitoringu miejskiego. Wówczas dyżurujący strażnicy natychmiast sprawdzają czy faktycznie dochodzi do takiego zdarzenia i w razie konieczności wysyłany jest patrol.

Fot/ monitoring Łódź